Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I półrocze 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2018 r.:

– przychody z działalności operacyjnej – 2.509,9 mPLN

– EBIT – 133,9 mPLN

– zysk netto – 89,6 mPLN

– EBITDA – 422,6 mPLN

– nakłady inwestycyjne – 302,7 mPLN

– masa towarowa – 59 566 tys. ton

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I półrocze 2018 r. zaplanowana jest na dzień 28 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR