Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 r.:

– przychody z tytułu umów z klientami: 996,0 mln zł;

– EBIT: -71,0 mln zł;

– wynik netto: -71,3 mln zł;

– EBITDA: 104,4 mln zł;

– masa towarowa: 23,3 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2021 r. zaplanowana jest na dzień 21 maja 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.