Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za I kwartał 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2018 r.:

– przychody ze sprzedaży – 1.215,9 mPLN

– EBIT – 63,3 mPLN

– zysk netto – 35,6 mPLN

– EBITDA – 200,3 mPLN

– nakłady inwestycyjne – 132,5 mPLN

– masa towarowa – 29 427 tys. ton

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2018 r. zaplanowana jest na dzień 25 maja 2018 r.

Podstawa prawna:  Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.