Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2022 roku

Zarząd PKP CARGO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2022 roku:

– przychody z tytułu umów z klientami: 3 814,6 mln zł;

– EBIT: 98,3 mln zł;

– wynik netto: -4,7 mln zł;

– EBITDA: 648,5 mln zł;

– masa towarowa: 75,7 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku zaplanowana jest na dzień 24 listopada 2022 roku.