Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2019 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2019 rok.:

– Przychody z tytułu umów z klientami – 4 781,6 mln zł;

– EBIT – 143,4 mln zł;

– zysk netto – 36,0 mln zł;

– EBITDA – 859,9 mln zł;

– masa towarowa – 108,6 mln ton.

Zmiana przyjętych założeń do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze w IV kwartale 2019 roku spowodowała obniżenie EBITDA o 25,2 mln złotych.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2019 r. zaplanowana jest na dzień 23 marca 2020 r.

Podstawa prawna: art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR