Platforma zakupowa

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2018 r.:

– przychody z działalności operacyjnej – 5 237,5 mPLN

– EBIT – 277,6 mPLN

– zysk netto – 183,9 mPLN

– EBITDA – 907,0 mPLN

– nakłady inwestycyjne – 894,1 mPLN

– masa towarowa – 121 874 tys. ton

Prezentowane dane uwzględniają odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 11/2019 z dnia 13 marca 2019 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2018 r. zaplanowana jest na dzień 21 marca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.