Platforma zakupowa

Rozpoczęcie rozmów w przedmiocie nabycia udziałów w spółkach Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL oraz Romcargounit SRL

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o rozpoczęciu rozmów ze spółkami: (i) Vest Trans Rail SRL z siedzibą w Ploiesti, Rumunia, (ii) Ferest Logistics SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, (iii) Romcargounit SRL z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia w przedmiocie nabycia przez PKP CARGO udziałów w wyżej wymienionych podmiotach.

Spółki Vest Trans Rail SRL, Ferest Logistics SRL, Romcargounit SRL powiązane są ze sobą w aspekcie właścicielskim oraz biznesowym. Spółki prowadzą działalność w obszarze kolejowych przewozów towarowych na rynku rumuńskim. Rozpoczęcie rozmów stanowi element realizacji Strategii Grupy PKP CARGO na lata 2019-2023 w zakresie ekspansji zagranicznej PKP CARGO w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarząd PKP CARGO jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej rozmów nie oznacza, że transakcja nabycia udziałów zostanie zrealizowana.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. powyższych działań Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR