Platforma zakupowa

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 20 marca 2019 roku – Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wyniku EBITDA Grupy PKP CARGO w wysokości 1 152,8 mln PLN.

W przypadku, gdy prognozowany poziom wyniku EBITDA będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do prognozy, Zarząd Spółki podejmie decyzję o korekcie prognozy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR.