Platforma zakupowa

Publikacja prognozy wybranych danych finansowych PKP CARGO S.A. na rok 2018

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wybranych jednostkowych danych finansowych i operacyjnych dotyczących działalności PKP CARGO na rok 2018 zgodnie z przyjętym Planem Działalności Gospodarczej Spółki na 2018 rok:

– przychody z działalności operacyjnej PKP CARGO w 2018 roku 3 913 mln PLN tj. o 8,9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku

– zysk EBITDA PKP CARGO 663,6 mln PLN, tj. o 12,1% wyższy w stosunku do 2017 roku

– zysk EBIT PKP CARGO 204,0 mln PLN tj. o 34,9%, wyższy w stosunku do 2017 roku

– zysk netto PKP CARGO 160,8 mln PLN tj. o 71,1% wyższy, niż zysk netto w roku 2017

– nakłady inwestycyjne CAPEX 1 017,6 mln PLN, tj. o 99% wyższe, niż w roku 2017.

W przypadku, gdy prognozowany poziom któregoś ze wskaźników będzie wykazywał znaczącą różnicę w stosunku do prognoz, Zarząd Spółki podejmie decyzję o korekcie prognozy .

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.