Platforma zakupowa

Przystąpienie do systemu ESPI

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Inne uregulowania

Zarząd spółki PKP Cargo S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18.10.2013 roku, Spółka przystępuje do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji („ESPI”). W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji za pomocą systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna: Regulamin ESPI §11 pkt 1