Platforma zakupowa

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji nie wypłacania dywidendy za rok 2015

Podstawa prawna (wybierana w ESPI):

Art. 56 Ust. 5 Ustawy o ofercie – Aktualizacja Informacji

Zarząd spółki PKP CARGO SA ( „Spółka”, „PKP CARGO”), w nawiązaniu zrobić raportu bieżącego nr 17/2016 Z dnia 18 marca 2016 r. niniejszym informuje, Iż w dniu 31 Marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki Pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd PKP CARGO wniosek NA Walne zgromadzenie Spółki w sprawie Pokrycia Z Zysków lat przyszłych Straty netto poniesionej przez Spółkę w Roku 2015 oraz nie nie wypłacenia dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. zrobić 31 Grudnia 2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 Ust. 5 ustawy Z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie i warunkach wprowadzania Publicznej Instrumentów Finansowych zrobić zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o spółkach Publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).