Platforma zakupowa

Postanowienie o zabezpieczeniu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu 37/2024 z 29 czerwca 2024 roku informuje, że w dniu dzieisjszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, z 2 lipca 2024 roku, wydane w sprawie o otwarcie postępowania sanacyjnego, w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia majątku Spółki poprzez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego: Zimmerman Filipiak restrukturyzacja Spółka Akcyjna.