Platforma zakupowa

Porozumienie ze Związkami Zawodowymi działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2023 r., w ramach negocjacji pomiędzy Spółką a Organizacjami Związkowymi („Organizacje Związkowe”) będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. w sprawie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń, zostało podpisane porozumienie organizacjami związkowymi zrzeszającymi ponad 50 % załogi PKP CARGO S.A, które zakłada przyznanie pracownikom Spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2024r.

Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek wyniesie około 170 mln zł.

Podwyżki uzgodnione w niniejszym porozumieniu kończą prowadzone negocjacje płacowe.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne