Platforma zakupowa

Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 26 czerwca 2017 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”).

Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły, że z dniem 1 września 2017 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. Spółka oszacowała, że do końca 2017 r. koszt podwyżki wyniesie około 26,7 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne