Platforma zakupowa

Podpisanie przez PKP CARGO S.A. listu intencyjnego z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) w dniu dzisiejszym wraz z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PGNiG OD”) listem intencyjnym („List Intencyjny”) zadeklarowali rozważenie współpracy w zakresie świadczenia usługi przewozu przez PKP CARGO paliwa gazowego LNG z wykorzystaniem sieci kolejowej.

List Intencyjny stanowi wyraz woli PKP CARGO oraz PGNiG OD podjęcia działań zmierzających do nawiązania długoterminowej współpracy nakierowanej na przygotowanie kompleksowej usługi transportu kolejowego skroplonego gazu ziemnego LNG w kraju i za granicą. Obie spółki deklarują również wzajemną współpracę przy przygotowaniu pilotażowego transportu LNG w relacji Świnoujście – Oświęcim w 2020 roku.

PKP CARGO wykazuje jednocześnie zainteresowanie dotyczące utworzenia centrów przeładunkowych LNG, zlokalizowanych przy terminalach przeładunkowych, będących w dyspozycji Spółki, w celu świadczenia dla PGNiG OD kompleksowej usługi logistycznej przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG.

List Intencyjny stanowi jedynie wyraz intencji obu spółek podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań.

O kolejnych istotnych zdarzeniach dot. powyższych działań Spółka informować będzie w formie odrębnych raportów bieżących..

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE  nr 596/2014 MAR