Platforma zakupowa

Otrzymanie ostatniej transzy pomocy publicznej w ramach dofinansowania projektu infrastrukturalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku w przedmiocie zawarcia przez spółkę zależną PKP CARGO Terminale sp. z o.o. umów na realizację projektu infrastrukturalnego
w Zduńskiej Woli – Karsznicach („Projekt”), oraz raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła ostatnia transza z kwoty 51 700 000 zł dofinansowania przyznanego Spółce przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pomoc publiczna stanowiła 49,98% kosztów kwalifikowanych realizacji ww. Projektu.

Terminal Multimodalny Zduńska Wola – Karsznice jest kluczowym elementem strategii rozwoju PKP CARGO S.A. Jego działalność znacznie poszerza możliwości świadczenia przez Spółkę kompleksowych usług logistycznych dla przedsiębiorstw różnych branż. Stanowi on obecnie jedno z największych multimodalnych centrów logistycznych w Polsce.

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.