Platforma zakupowa

Odstąpienie od realizacji projektu dot. nabycia przez PKP CARGO udziałów w P.U. Hatrans Sp. z o.o.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („PKP CARGO”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 20 września 2019 roku, informuje o odstąpieniu od realizacji projektu dotyczącego nabycia przez PKP CARGO udziałów w P.U. Hatrans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („P.U. Hatrans”).

Po przeprowadzeniu szeregu analiz Zarząd Spółki podjął decyzję o odstąpieniu od zaangażowania kapitałowego PKP CARGO w P.U. Hatrans.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR