Platforma zakupowa

Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Nr 786/13 Zarządu KDPW z dnia 23 października 2013 roku, w dniu 29 października 2013 roku w KDPW nastąpi rejestracja 21.669.008 akcji Spółki i oznaczenie ich kodem PLPKPCR00011.

Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.