Platforma zakupowa

Informacja o wszczęciu sporu zbiorowego z Organizacjami Związkowymi: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru, Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych, Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP, Związek Zawodowy Administracji PKP, Międzyzakładowa Komisja Związkowa Związku Zawodowego „Kontra”.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku w przedmiocie Porozumienia ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi ponad 50% załogi, działającymi w imieniu pracowników Zakładów i Centrali PKP CARGO S.A., Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r., w ramach spotkania z pozostałymi Organizacjami Związkowymi („Organizacje Związkowe”) będącymi stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A., wyjaśnione zostały wątpliwości w sprawie żądania tych Organizacji w sprawie przyznania pracownikom Spółki podwyżki wynagrodzenia z dniem 1 października 2023r.

Wobec niespełnienia przez Zarząd żądania wdrożenia podwyżki od 1 października został wszczęty przez te organizacje spór zbiorowy – stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 123).

Szacowany przez Spółkę koszt podwyżek w 2023 r. zgodnie z żądaniem Organizacji Związkowych wyniósłby około 40 mln zł.

Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne