Platforma zakupowa

Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”) zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ceny sprzedaży Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

Podstawa prawna: art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informacja o cenie i liczbie akcji stanowi załącznik do raportu.