Platforma zakupowa

Informacja o transakcjach na akcjach spółki PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje o otrzymaniu w dniu 11 lipca 2014 roku następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi:

 1. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Adama Purwina, Prezesa Zarządu Spółki,
  1. 265 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,69 zł za każdą akcję,
  2. 35 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,67 zł za każdą akcję.
 2. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Łukasza Hadysia, Członka Zarządu Spółki, 300 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,5 zł za każdą akcję.
 3. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Jacka Neskę, Członka Zarządu Spółki, 300 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,5 zł za każdą akcję.
 4. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Wojciecha Derdę, Członka Zarządu Spółki,
  1. 265 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,49 zł za każdą akcję,
  2. 35 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,48 zł za każdą akcję.
 5. zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Dariusza Browarka, Członka Zarządu Spółki, 300 akcji PKP CARGO w dniu 11 lipca 2014 r. po cenie 75,5 zł za każdą akcję.

We wszystkich zawiadomieniach poinformowano, iż do transakcji kupna doszło na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie transakcji sesyjnej zwykłej.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych w związku z §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.