Platforma zakupowa

Decyzja Zarządu o rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2024 z dnia 27 maja 2024 r. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2024 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o jednostronnym rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna („ZUZP”) oraz Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r. („Porozumienie Walentynkowe”).

Powyższa decyzja została poprzedzona przedłożoną Związkom Zawodowym działającym w PKP CARGO propozycją zawarcia porozumienia o rozwiązaniu ZUZP oraz Porozumienia Walentynkowego z dniem 31 grudnia 2024 r., która zakończyła się niepowodzeniem.

ZUZP i Porozumienie Walentynkowe zostaną rozwiązane z upływem 24 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa 11 czerwca 2026 r.

Decyzja Zarządu jest jednym z działań podejmowanych przez Zarząd mających na celu uzyskanie stabilności finansowej Spółki i poprawy jej rentowności oraz odzyskanie silnej pozycji rynkowej PKP CARGO S.A. To kolejny krok Zarządu w zakresie optymalizacji obszaru kosztowego Spółki.