Platforma zakupowa

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO

Opublikowany został raport zintegrowany Grupy PKP CARGO. Można się z nim zapoznać na naszej stronie internetowej.

Grupa PKP CARGO decydując się na publikację raportu zintegrowanego chciała pokazać, jak bardzo myślenie w kategoriach zrównoważonego rozwoju oraz myślenia w duchu odpowiedzialności za środowisko i społeczeństwo, nierozerwalnie wiążą się z codziennym biznesem i strategią jego rozwoju.

Zrównoważony rozwój w rozumieniu PKP CARGO to nie akcyjne działania prospołeczne lub prośrodowiskowe. Nie musi być spektakularny i medialny, ale musi przynosić wymierne efekty i rozwiązania korzystne dla środowiska i społeczeństwa. To oznacza jednak wymierne inwestycje i nakłady, konieczność zapewnienia zespołu ludzi, zasobów intelektualnych, itp.

Niemniej konsekwentnie prowadzone od lat działania Grupy PKP CARGO związane m.in. z inwestycjami w nowy tabor i infrastrukturę towarzyszącą, w tym m.in. rozwój usług intermodalnych, pozwalają już dziś proponować najnowocześniejsze rozwiązania logistyki kolejowej. Już dziś również przynoszą efekty środowiskowe i społeczne, np. coroczne klienci PKP CARGO unikają łącznie aż 2,9 mln ton emisji CO2.Rocznie też dostarczamy w imieniu zleceniodawców 100 mln ton różnego rodzaju surowców, materiałów i produktów, dzięki którym gospodarka może funkcjonować i efektywnie się rozwijać.

– Jako Grupa PKP CARGO już dziś możemy zaoferować usługi logistyczne bazujące na napędzie elektrycznym i niskim śladzie węglowym. Wiemy, że jest to ważne dla wielu naszych obecnych, ale też i potencjalnych Klientów, którzy wdrażać będą strategie dekarbonizacji. Logistyka kolejowa, w tym oferowany przez Grupę PKP CARGO transport intermodalny, jest rozwiązaniem bezkonkurencyjnym, jeśli chodzi o poziom śladu węglowego. Rozwiązaniem wciąż niedocenianym przez wielu przedsiębiorców, którzy zwykli korzystać z transportu drogowego. Niemniej jest to najszybsza droga do szybkiego i radykalnego ograniczenia pośredniej emisji gazów cieplarnianych przedsiębiorstw transportujących znaczące ilości materiałów i produktów gotowych. – mówi Dariusz Seliga Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

– Jednocześnie realizując nasze działania biznesowe, tj. zapewniając każdego dnia przepływ tysięcy ton towarów, bezpośrednio przyczyniamy się do tego, że koncepcje takie jak Trójmorze, przestają być teoretyczne ideą, a stają się rzeczywistością, integrując kraje regionu i czyniąc je bardziej odpornymi na zawirowania geopolityczne. – dodaje Dariusz Seliga.