Platforma zakupowa

Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu PKP CARGO S.A.

Pan Jacek Rutkowski został powołany dzisiaj przez Radę Nadzorczą PKP CARGO S.A. na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych, natomiast funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych obejmie Maciej Jankiewicz. Obaj zaczną pracę w Zarządzie od najbliższego poniedziałku.

Pan Jacek Rutkowski może się pochwalić ponad 25 letnim doświadczeniem zawodowym, od ponad 16 lat jest związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP CARGO. W latach 2016-2018 był prezesem Cargotoru, a 2018 do 2019 roku pełni funkcję prezesa PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze. Od 2019 roku jest Prezesem innej spółki z GRUPY – PKP CARGO TERMINALE.

Pan Jacek Rutkowski jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów Executive MBA w Marseille Graduate School of Management Uniwersytet Gdański i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada również doświadczenie we współpracy z krajowymi i unijnymi instytucjami nadzorującymi branżę kolejową. Jest autorem programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Z kolei Pan  Maciej Jankiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Uzyskał tytuł Executive MBA na Uniwersytecie Paula Cezann’a w Marsylii. Ukończył  również studia doktoranckie na Akademii Sztuki Wojennej.

Pan Maciej Jankiewicz pełnił szereg funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, takich jak: Pocztowo-Bankowe PTE, Post Media Service, BDM Grupa Inwestycyjna, Polskie Radio SA. I Pocztylion-Arka PTE.

Podejmując uchwały w sprawie powołania nowych Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu, który obecnie przedstawia się następująco:

1) Dariusz Seliga -Prezes Zarządu,

2)  Marek Olkiewicz- Członek Zarządu ds. Operacyjnych,

3) Maciej Jankiewicz – Członek Zarządu ds. Finansowych,

4) Jacek Rutkowski – Członek Zarządu ds. Handlowych,

5) Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników.