Platforma zakupowa

PS Trade Trans z nowymi zadaniami i nowym prezesem

Twan Steenweg, holenderski specjalista z 25-letnim doświadczeniem w branży TSL, objął stanowisko prezesa należącego do Grupy PKP CARGO Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans. Spółka ta pod nowym kierownictwem będzie się koncentrować na efektywnej sprzedaży zintegrowanych usług logistycznych realizowanych przez Grupę PKP CARGO na rynkach międzynarodowych. Tym samym będzie wspierać największego polskiego kolejowego przewoźnika towarowego w dalszej skutecznej ekspansji międzynarodowej działalności i poszerzaniu portfolio usług.

Kierowane przez Twana Steenwega PS Trade Trans będzie realizować nową strategię, w ramach której kluczowym zadaniem spółki jest oferowanie kompleksowych usług Grupy PKP CARGO na rynkach międzynarodowych.

– PS Trade Trans będzie miał istotną rolę w dalszym rozwoju naszych zintegrowanych usług logistycznych i ich sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Naszą ambicją jest stać się logistyczno-spedycyjnym „one-stop-shop” dla klientów. Korzystając z zasobów, jakimi dysponuje Grupa PKP CARGO w zakresie kompleksowych usług spedycyjnych i logistycznych, możemy teraz realizować samodzielnie lub we współpracy z partnerami usługi na wszystkich etapach procesu transportu towarów, od magazynowania, przez przeładunek, obsługę celną i sam przewóz, praktycznie w skali globalnej – mówi Jacek Neska, Członek Zarządu PKP CARGO ds. Handlowych i szef rady nadzorczej PSTT.

Twan Steenweg ukończył szkołę nawigacji morskiej w Holandii. Po studiach uzyskał również tytuł MBA, ze specjalizacją w zakresie Transportu i Logistyki na University Of Tilburg/Tias Business School. W czasie swojej dwudziestopięcioletniej kariery zawodowej pracował w wielu uznanych na całym świecie firmach, mi.in.: CH Robinson, Kuehne+Nagel i Agility Logistics. W ramach zespołu CH Robinson, firmy o silnej pozycji w Stanach Zjednoczonych, nadzorował rozwój jej usług na Starym Kontynencie. W Kuehne+Nagel odpowiadał za rozwój nowych obszarów handlowych, w tym za budowę globalnej organizacji sprzedaży m.in. dla obszaru Chin, Ameryki Południowej i Indii. Pracując dla Agility Logistics, globalnego dostawcy zintegrowanych rozwiązań dla łańcucha dostaw, nowy Prezes PS Trade Trans zajmował się rozwojem transportu drogowego w Europie.

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans, wchodzące w skład Grupy PKP CARGO, posiada 25-letnie doświadczenie w branży spedycji i logistyki. W całej Europie świadczy usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Posiada także infrastrukturę logistyczną, zapewniającą obsługę największych i najtrudniejszych przedsięwzięć transportowych. Oferta PS Trade Trans obejmuje: spedycję kolejową i samochodową, organizację transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego, przewozy promowe pociągów i samochodów ciężarowych między Polską a Skandynawią, przewozy ładunków ponadgabarytowych i wyjątkowo ciężkich, kompleksowe usługi celne, logistykę biomasy i zbóż, przeładunki w portach morskich i terminalach lądowych oraz logistykę magazynową. Ze średnimi przychodami na poziomie około 500 mln zł w ostatnich latach, PS Trade Trans organizował rocznie przewóz średnio 10 mln ton towarów. Pokonują one rocznie blisko 20 mln km na obszarze całej Europy. Przedsiębiorstwo zatrudnia 350 pracowników w 18 agencjach celnych i 12 oddziałach.

PKP CARGO posiada udziały w PS Trade Trans od 2011 roku. W lutym 2015 roku nabyło pozostałą część akcji (44,44 proc.) tego spedytora, tym samym przejmując nad nim całkowitą kontrolę.