Platforma zakupowa

Przewozy towarowe w październiku 2019 roku

Jednocześnie październik 2019 roku był drugim z kolei miesiącem, w którym dynamika przewozów Grupy PKP CARGO m/m była wyższa niż u konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce kurczy się r/r nieprzerwanie od grudnia 2018 roku, a w październiku 2019 wolumen przetransportowanych ładunków wyniósł 20,9 mln ton (-7,0 proc. r/r). Pomimo silnego spadku w ujęciu rok do roku, w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów rynku był najwyższy od marca 2019. Z uwagi na dynamiczny wzrost produkcji przemysłowej (+7,8 proc. m/m) i korzystny układ kalendarza (większa liczba dni roboczych) odnotowano natomiast wzrost przewozów kolejowych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jednocześnie dynamika przewozów Grupy PKP CARGO na krajowym rynku była wyższa (+8,5 proc. m/m) od konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie (+7,4 proc. m/m).

Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca przewozowa spadła r/r siódmy miesiąc z rzędu i wyniosła 4,9 mld tkm (-10,7 proc. r/r). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku dynamicznie wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca (+9,5 proc. m/m). Grupę PKP CARGO cechowała wyższa (+11,0 proc. m/m) od konkurencyjnych operatorów łącznie (+8,3 proc. m/m) dynamika wzrostu pracy przewozowej względem września 2019 roku.

W dziesięciu miesiącach br. koleją w Polsce przetransportowano łącznie 197,0 mln ton ładunków (-5,6 proc. r/r). Natomiast wykonana praca przewozowa wyniosła 46,1 mld tkm (-7,3 proc. r/r).

W październiku 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła w Polsce 8,9 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w stosunku do września br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez Grupę. Wyniosła 2,2 mld tkm (+11,0 proc.). Warto zauważyć, że w ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP CARGO odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy niemal we wszystkich segmentach przewożonych towarów. Wzrosły m.in. przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+23,2 proc.), węgla kamiennego (+7,3 proc.), drewna i wyrobów (+16,9 proc.), ropy i przetworów (+11,3 proc.), intermodalne (+4,6 proc.) oraz innych płodów rolnych (+120,7 proc.).

– Informacje, które napływają do nas z rynku napawają optymizmem, widać bowiem tendencję wzrostową w przewozach kolejowych – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Liczymy na to, że koniec roku przyniesie dalszą poprawę wyników PKP CARGO i całego sektora kolejowego – dodaje Warsewicz.

Przed pierwsze dziesięć miesięcy br. pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły na krajowym rynku 83,5 mln ton towarów, co oznacza spadek o 10,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę w okresie styczeń-październik wyniosła 21,0 mld tkm i była niższa o 13,2 proc. r/r.