Platforma zakupowa

Przewozy towarowe w maju 2019

Maj 2019 roku przyniósł kontynuację trwającego od grudnia ub.r. trendu spadkowego na rynku kolejowych przewozów towarowych. Wolumen ładunków kurczył się r/r w najszybszym tempie od stycznia 2019 roku i wyniósł 19,4 mln ton (-6,1 proc. r/r). Zmniejszenie transportowanych wolumenów wykazano również w ujęciu miesiąc do miesiąca (-2,8 proc. m/m). Drugi z rzędu i piąty raz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zmniejszył się także r/r wolumen wykonanej przez rynek pracy przewozowej (-7,6 proc.) i w rezultacie praca przewozowa rynku wyniosła 4,6 mld tkm. Podobnie jak w ujęciu masy towarowej, praca przewozowa rynku zmniejszyła się także względem kwietnia (-2,9 proc. m/m).

– Spodziewaliśmy się, że w maju utrzyma się niekorzystna sytuacja dla przewoźników kolejowych i dlatego te wyniki nie są dla nas zaskoczeniem. Wpływ na nie miało kilka czynników, m.in. spadek przewozu kruszyw, co wynika z wstrzymania kilku dużych inwestycji infrastrukturalnych z powodu zejścia wykonawców z placów budów. Mniejsze niż przed rokiem są także przewozy węgla dla niektórych naszych odbiorców, gdyż kilka elektrowni i elektrociepłowni przechodzi remonty swoich bloków i potrzebują mniej surowca – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Myślę, że przewozy kruszyw są do odrobienia, gdy pełną parą ruszą roboty na wstrzymanych budowach – dodaje.

W maju 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 8,0 mln ton towarów (-12,6 proc. r/r). Natomiast praca przewozowa wyniosła 2,0 mld tkm. W okresie styczeń-maj 2019 roku pociągi PKP CARGO przewiozły 42,3 mln ton towarów, co oznacza spadek o 5,9 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnięta przez Grupę w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku wyniosła 10,6 mld tkm i była niższa o 9,1 proc. niż w roku 2018.

Grupa PKP CARGO odnotowała w maju 2019 roku zwiększone przewozy koksu i węgla brunatnego, które wynikały m.in. z przewozów w eksporcie dla klienta z południowej Europy. Przewieziono 307 tys. ton tych towarów, co oznacza wzrost o 19,1 proc. r/r.

W maju br. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku w Grupie PKP CARGO o 42 tys. ton wzrosły przewozy innych płodów rolnych (+202,7 proc). O 60,8 proc. wzrosły także r/r przewozy w tej grupie towarowej w okresie styczeń-maj 2019 roku.

Pociągi Grupy w maju 2019 roku przewiozły także o 51 tys. ton więcej drewna i wyrobów niż w analogicznym okresie 2018 roku (+24,7 proc.).