Platforma zakupowa

Przewozy towarowe koleją w czerwcu 2020 roku według danych GUS

W czerwcu 2020 roku wolumen przewozu rynku kolejowego zwiększył się względem poprzedniego miesiąca, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowego znoszenia obostrzeń aktywności ekonomicznej i normalizacji życia gospodarczego po okresie „lockdownu” spowodowanego pandemią COVID-19, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej (+13,9 proc. m/m). Choć w tym okresie rynek w dalszym ciągu pozostawał w trendzie spadkowym w ujęciu rok do roku, to równocześnie dynamika spadku była najniższa od lutego 2020 roku (wg masy towarowej) i lipca 2019 (wg pracy przewozowej).

W czerwcu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym r/r, choć jednocześnie dynamika spadku była wyraźnie niższa niż w poprzednich miesiącach i wyniosła -8,2 proc. r/r (wobec -17,1 proc. r/r w maju 2020 roku i -18,4 proc. r/r w kwietniu 2020 roku). W wartościach bezwzględnych wolumen przewozu wyniósł w czerwcu 2020 roku 17,0 mln ton, tj. pomimo silnego spadku r/r równocześnie zwiększył się względem poprzedniego miesiąca po raz pierwszy od marca br. (+5,6 proc. m/m).

Równocześnie w czerwcu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa zmniejszyła się r/r w większym stopniu, do poziomu 4,0 mld tkm (-8,6 proc. r/r). Oznacza to, że w tym okresie operatorzy kolejowi realizowali przewozy na nieco krótszym niż w czerwcu 2019 roku średnim dystansie. Mogło to być związane m.in. ze zmianami w strukturze udziałowej transportowanych ładunków – w tym ponownym wzroście udziału węgla kamiennego w wyniku zwiększenia poziomu wydobycia przez krajowe kopalnie. Węgiel kamienny cechuje się bowiem ogółem niską średnią odległością przewozu. Jednocześnie drugi miesiąc z rzędu zaobserwowano wzrost pracy przewozowej miesiąc do miesiąca (+1,7 proc. m/m).

W sumie w pierwszym półroczu 2020 roku przetransportowano łącznie 102,6 mln ton towarów (-12,5 proc. r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 23,7 mld tkm (-14,0 proc. r/r).

W czerwcu 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 6,4 mln ton towarów (-16,4 proc. r/r). Natomiast wykonana przez Grupę praca przewozowa wyniosła 1,7 mld tkm (-16,4 proc. r/r). Warto jednak zauważyć wzrost przewozów realizowanych w czerwcu przez pociągi Grupy PKP CARGO miesiąc do miesiąca. W ujęciu masy towarowej przewozy Grupy zwiększyły się m/m o 5,4 proc., a względem pracy przewozowej wzrosły o 5,8 proc. m/m. W czerwcu Grupa odnotowała zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+14,2 proc.), koksu i węgla brunatnego (+25,1 proc.), ropy i przetworów (+18,6 proc.), piasku (+205,4 proc.) oraz towarów z segmentu inne artykuły chemiczne (+7,6 proc.).

– Rynek kolejowy powoli się odbudowuje i mamy nadzieję, że będzie to trwały trend, który utrzyma się w kolejnych miesiącach – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Na sytuację naszej spółki pozytywny wpływ miały rosnące zamówienia na przewozy towarów masowych, w tym węgla kamiennego – dodaje prezes Warsewicz.

W sumie w pierwszym półroczu 2020 roku Grupa PKP CARGO przewiozła na krajowym rynku 39,3 mln ton towarów (-21,3 proc. r/r), a praca przewozowa wyniosła 10,0 mld tkm (-20,6 proc. r/r).