Platforma zakupowa

Przewozy PKP CARGO w styczniu 2022 roku

Według danych GUS na temat rynku kolejowego w styczniu 2022 roku, Grupa PKP CARGO przetransportowała 7,6 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 20,1% w stosunku do stycznia 2021 roku.

Natomiast praca przewozowa w tym okresie wyniosła 1,9 mld tkm – to o 15,4% więcej niż w styczniu 2021 roku. Dynamika ta była wyższa niż u konkurentów. Dlatego wzrosły udziały rynkowe Grupy PKP CARGO. W styczniu br. wyniosły 40,14% wg masy towarowej oraz 42,83% wg pracy przewozowej – to odpowiednio o 3 p.p. i 2,24 p.p. więcej niż w styczniu 2021 roku.

W styczniu tego roku – w stosunku do stycznia 2021 roku – w Grupie PKP CARGO najbardziej wzrosły przewozy węgla kamiennego (875 tys. ton – 28,2%), kamienia, żwiru i wapna (404 tys. ton – 51,9%), oraz ładunków intermodalnych (44 tys. ton – 7%).

Dobra koniunktura w styczniu dotyczyła całego rynku kolejowego, choć w stosunku do grudnia 2021 roku odnotowano niewielki spadek przewozów. To dlatego, że w styczniu utrzymywała się koniunktura w polskim przemyśle – wzrost produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku dotyczył niemal wszystkich gałęzi i przekroczył 19%.