Platforma zakupowa

WOT – wykaz odległości taryfowych. Obowiązuje od 11 grudnia 2016 r.