Platforma zakupowa

WOT – Wykaz odległości taryfowych. Obowiązuje od 1 lipca 2020 r.