Platforma zakupowa

WOT – wykaz odległości taryfowych. Obowiązuje od 01 lipca 2016 r.