Platforma zakupowa

RPT – obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.