Platforma zakupowa

RPT – obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.