Platforma zakupowa

RPT – obowiązujący od 1 stycznia 2013 r.