Platforma zakupowa

OWP-CIM – Ogólne Warunki Przewozu stosowane w międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej