Platforma zakupowa

DIUM – Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych (DIUM PL). Obowiązuje od 9 grudnia 2018 r.