Platforma zakupowa

DIUM – Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych (DIUM PL). Obowiązuje od 13 grudnia 2020 r.