Platforma zakupowa

Program Dobrowolnych Odejść bardzo dobrze przyjęty przez pracowników. Rada Nadzorcza PKP CARGO zwiększa pulę środków.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Programem Dobrowolnych Odejść ze strony pracowników Grupy PKP CARGO zwiększona została pula środków przeznaczonych na ten cel z ok. 90 do 301 mln zł. Do 15 stycznia, kiedy mijał termin zapisów, chęć wzięcia udziału w programie zgłosiło aż 3300 pracowników. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, każdy wniosek będzie teraz przeanalizowany pod kątem wpływu odejścia poszczególnych pracowników zgłaszających się do programu na prawidłowe funkcjonowanie spółki.

– Naszym celem jest systematyczne podnoszenie efektywności spółki i optymalne wykorzystywanie jej zasobów w warunkach coraz większej konkurencji, na niezwykle wymagającym rynku. Aby osiągnąć ten cel wybraliśmy ścieżkę zrównoważonej restrukturyzacji. Dobrą sytuację finansową spółki postanowiliśmy wykorzystać przeprowadzając PDO. Między innymi w ten sposób przygotowujemy PKP CARGO do dalszej ekspansji rynkowej z korzyścią dla akcjonariuszy, pracowników i naszych klientów – mówi Adam Purwin, prezes zarządu PKP CARGO.

W momencie uruchamiania PDO, PKP CARGO wstępnie szacowało, że z programu skorzysta ok. 1300 pracowników. Dokładna liczba pracowników, którzy odejdą z PKP CARGO w ramach PDO będzie znana 26 stycznia. Warunkiem skorzystania przez pracownika z Programu Dobrowolnych Odejść jest bowiem uzyskanie zgody pracodawcy, a to uwarunkowane jest zagwarantowaniem dalszej płynnej realizacji zadań w danym obszarze.

Zgodnie z wstępnymi szacunkami około 3000 osób (tj. ok. 90 proc. wszystkich chętnych) będzie mogło skorzystać z PDO. Oznacza to, że nie wszystkie osoby które się zgłosiły, otrzymają zgodę na odejście.

W PKP CARGO obowiązuje zawarty przed debiutem giełdowym Pakt Gwarancji Pracowniczych, który niemal 95 proc. załogi daje 4- lub 10-letnie gwarancje zatrudnienia. W warunkach obowiązywania paktu pracownicy objęci 10-letnią gwarancją zatrudnienia otrzymają w ramach PDO gratyfikację w wysokości do 36 miesięcznych pensji, pracownicy objęci 4-letnią gwarancją otrzymają do 14 miesięcznych pensji. Pracownicy nie objęci PGP uzyskują gratyfikację w wysokości do 8 pensji.

– Odpowiadając na oczekiwania pracowników komunikowane już ponad rok temu, bo w okresie debiutu giełdowego, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie PDO. To najlepszy moment, bo sytuacja finansowa PKP CARGO jest bardzo dobra. Z perspektywy przedstawiciela pracowników było dla mnie szczególnie ważne zapewnienie czytelnej komunikacji z załogą. Kadra zarządzająca odbyła w całej Polsce kilkadziesiąt spotkań z pracownikami, tłumacząc jakie są perspektywy zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i co musimy zrobić, aby PKP CARGO było bardziej elastyczne i konkurencyjne. To jedyna gwarancja rozwoju PKP CARGO jako stabilnego i perspektywicznego pracodawcy –  mówi Dariusz Browarek, członek zarządu, przedstawiciel pracowników.

Na potrzeby PDO została uruchomiona infolinia, specjalna skrzynka pocztowa oraz zostało zorganizowanych w całej Polsce kilkadziesiąt spotkań z pracownikami, na których została przekazana szczegółowa informacja o PDO, jego zasadach oraz o sytuacji w spółce i na rynku przewozów kolejowych. Kampania informacyjna trwała od listopada 2014 roku. Każdy pracownik zainteresowany programem uzyskiwał szczegółowe informacje w trakcie indywidualnych spotkań z pracownikami Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W piątek 16 stycznia Rada Nadzorcza PKP CARGO wyraziła zgodę na zwiększenie środków przeznaczonych na PDO, wcześniej podobną decyzję podjęło także Walne Zgromadzenie spółki PKP CARGO TABOR, w której także wprowadzony został PDO.

Program Dobrowolnych Odejść to oferta rozwiązania umowy o pracę na niestandardowych warunkach. Pracownicy samodzielnie podejmują decyzję o przystąpieniu do programu i – po uzyskaniu zgody pracodawcy – odchodzą z pracy, otrzymując dodatkową gratyfikację. Umowy tych pracowników są rozwiązywane „z przyczyn niedotyczących pracownika”, co – zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – uprawnia do uzyskania zabezpieczenia socjalnego w postaci między innymi zasiłku dla bezrobotnych, a po spełnieniu odpowiednich kryteriów wieku i stażu pracy – także do ubiegania się o świadczenie przedemerytalne.

Program Dobrowolnych Odejść nie zmienia żadnego z warunków Paktu Gwarancji Pracowniczych. Jest to kolejny element przemyślanej strategii elastycznego podejścia do kwestii zatrudnienia.

W 2014 roku PKP CARGO zatrudniło prawie 500 osób, z czego zdecydowana większość zostanie w ciągu 2 lat wyszkolona na maszynistów. Koszt szkoleń wyniesie łącznie ponad 20 mln zł.

Pracownicy PKP CARGO otrzymali w 2014 roku podwyżki i premie (odpowiednio 100 zł od sierpnia oraz 225 zł), a także podwojoną wartość gratyfikacji z okazji listopadowego Święta Kolejarza (400 zł).

Obecnie Grupa PKP CARGO zatrudnia 26 tys. osób.