Platforma zakupowa

Prezes PKP CARGO wśród najlepszych szefów giełdowych spółek

Prezes PKP CARGO Dariusz Seliga znalazł się w prestiżowym rankingu magazynu „MIT Sloan Management Review Polska” najskuteczniejszych menedżerów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dariusz Seliga znalazł się na 6. miejscu w rankingu 10 najlepszych prezesów średnich spółek zaliczonych do indeksu mWIG40. Ogółem wyróżniono 30 menedżerów spółek z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, którzy najlepiej poradzili sobie „w trudnych sytuacjach” i potrafili „budować wartość swoich przedsiębiorstw w okresach kryzysu”.

Zestawienie opracowano na podstawie czterech kluczowych kryteriów. Pierwszy to całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w 2022 roku zdyskontowana o wzrost indeksu reprezentatywnego dla danej spółki. Drugi wskaźnik dotyczy zmiany wartości nominalnej kapitalizacji w perspektywie 2022 roku, zdyskontowanej o zwrot z indeksu branżowego, reprezentatywnego dla danej spółki. Trzeci element brany pod uwagę przy cenie skuteczności prezesów to wskaźniki rynkowe obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach finansowych za cztery kwartały 2022 roku. Ważne były także wskaźniki rentowności obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach rocznych.

„MIT Sloan Management Review” to magazyn skierowany do branży nowych technologii, który od 1959 roku wydaje Massachusetts Institute of Technology.

Dziękuję bardzo za to zaszczytne wyróżnienie. Jest to przede wszystkim efekt pracy i zaangażowania całej załogi PKP CARGO

podkreślił prezes Dariusz Seliga

Zestawienie opracowano na podstawie czterech kluczowych kryteriów. Pierwszy to całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy w 2022 roku zdyskontowana o wzrost indeksu reprezentatywnego dla danej spółki. Drugi wskaźnik dotyczy zmiany wartości nominalnej kapitalizacji w perspektywie 2022 roku, zdyskontowanej o zwrot z indeksu branżowego, reprezentatywnego dla danej spółki. Trzeci element brany pod uwagę przy cenie skuteczności prezesów to wskaźniki rynkowe obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach finansowych za cztery kwartały 2022 roku. Ważne były także wskaźniki rentowności obliczone na podstawie danych publikowanych w raportach rocznych.

„MIT Sloan Management Review” to magazyn skierowany do branży nowych technologii, który od 1959 roku wydaje Massachusetts Institute of Technology.