Platforma zakupowa

Prezes PKP CARGO: Stawiamy na rozwój organiczny, przejęcia i akwizycje

Prezes Czesław Warsewicz przedstawił kierunki rozwoju PKP CARGO S.A. Do najważniejszych zaliczył rozwój organiczny oraz przejęcia i akwizycje. Ma to służyć zwiększeniu obecności Spółki na rynku i budowaniu jej przewag konkurencyjnych.

29 marca br. na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz po raz pierwszy od objęcia steru w Spółce spotkał się z analitykami i dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której nakreślił główne kierunki rozwoju Firmy i czekające ją wyzwania.

Celem PKP CARGO S.A., przy wykorzystaniu zarówno potencjału wzrostu gospodarczego, jak i potencjału Spółki, ma być osiągnięcie udziału w rynku krajowym do 2022 roku na poziomie 60-65%. Aktualny udział PKP CARGO S.A. w rynku jest znacznie mniejszy od udziałów liderów w lokalnych rynkach kolejowych przewozów towarowych w innych krajach europejskich, w tym m.in. w Niemczech, Austrii, Francji czy we Włoszech.

– Aby zwiększyć udział w rynku powinniśmy poprawić efektywność działania oraz lepiej wykorzystywać efekty skali i synergii z innymi podmiotami w Grupie Kapitałowej. Ponadto musimy pozyskiwać niezbędne zasoby, a więc inwestować, zwłaszcza w zakupy i modernizacje taboru. Dlatego chcemy zwiększać w stosunku do kilku ostatnich lat dynamikę EBITDA – zaznaczył Prezes PKP CARGO S.A.

Drugim kierunkiem w krótko- i średniookresowym cyklu rozwoju Spółki ma być wzrost jej aktywności na rynku międzynarodowym. Prezes Warsewicz poinformował o podjęciu w tym zakresie prac nad projektem join-venture oraz kilkoma innymi projektami dotyczącymi akwizycji i przejęć.

Szef PKP CARGO S.A. odniósł się także do wyzwań stojących przed Spółką w dalszej perspektywie. Firma zamierza w działalności przewozowej aktywnie korzystać z osiągnięć techniki i technologii, w tym z Nowej Rewolucji Przemysłowej 4.0. Spółka ma także coraz pełniej uczestniczyć i lepiej, jako beneficjent, wykorzystywać szanse, jakie stwarza rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku, czemu ma służyć powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako głównego hubu logistycznego wspierającego projekt w tej części Europy. PKP CARGO S.A. ma również aktywnie brać udział w projekcie Trójmorza, w rozwoju kluczowych dla państw w tej części Europy przewozów w kierunku północ-południe.

– W okresie hossy przewozowej chcemy wykorzystać jak najpełniej potencjał, który tkwi wewnątrz PKP CARGO. Po zdyskontowaniu wszystkich korzyści, chcemy być liczącym się globalnym graczem i jeszcze bardziej wzmocnić czołową pozycję na rynku międzynarodowym – podkreślił Prezes Warsewicz.