Platforma zakupowa

Prezes PKP CARGO na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski aktywnie uczestniczył 6 września br. w programie drugiego dnia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wziął udział w debatach o perspektywach Nowego Jedwabnego Szlaku i przyszłości rynku kolejowego w Polsce.

Odnosząc się do rozwoju przewozów kolejowych między Chinami i państwami Unii Europejskiej, postawił pytania: Czy jako Europa umiemy odpowiedzieć na projekt NJS, mimo że mamy swobodny przepływ ludzi i towarów? Czy jesteśmy otwarci na chińskich partnerów i w pełni zaangażowani w usuwanie istniejących jeszcze barier w realizacji tego projektu? – Pytania te nie są łatwe. Ale by móc wykorzystać szanse, jakie daje nam ten projekt i osiągnąć oczekiwane efekty, musimy sobie na nie odpowiedzieć. Wymagać to będzie od nas i większej pracy logistycznej i przepływu nowych technologii – zaznaczył prezes Maciej Libiszewski. Obecnie kolej łączy 27 chińskich miast z 11 europejskimi krajami, a sami Chińczycy oczekują, że ich wymiana handlowa z krajami leżącymi na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku przekroczy 2,5 biliona dolarów rocznie w nadchodzącej dekadzie.

Mówiąc o strukturze przewozów NJS, prezes PKP CARGO podkreślił konieczność zwiększenia ilości ładunków w kierunku do Chin. – Tego oczekują nasi partnerzy, którzy dopłacają dziś do każdego transportowanego kontenera kilkadziesiąt procent rzeczywistych kosztów przewozu. Jeżeli ruch towarów będzie równy w obie strony, transport ten stanie się w pełni opłacalny dla jego organizatorów, co będzie także korzystne dla gospodarek europejskich. Już obserwujemy pozytywne zmiany w tym zakresie. W I połowie br. liczba przewiezionych kontenerów w przeliczeniu na UTI w relacjach z Europy do Chin przekroczyła już poziom całego ub. roku – podkreślił prezes Libiszewski.

W czasie dyskusji o przyszłości rynku kolejowego w Polsce, prezes PKP CARGO zwrócił uwagę na nierówne zasady konkurencji transportu kolejowego z drogowym. – – Dzisiaj kolej pokrywa pełne koszty dostępu do infrastruktury, natomiast tiry nie płacą za większość dróg w Polsce. Nie chcemy przywilejów, ale równych szans – podkreślił prezes Libiszewski.

Rysując perspektywy rozwoju kolei, podkreślił znaczenie modernizacji szlaków kolejowych. – Dzisiaj odczuwamy trudności spowodowane zamknięciami wielu istotnych dla nas odcinków linii. Ale rozumiemy to. Znaczne środki przeznaczane na modernizację kolei powinny bowiem przynieść istotną poprawę stanu infrastruktury, co odczujemy zarówno my, jako przewoźnik, ale także nasi klienci i cała gospodarka – podsumował prezes Libiszewski.