Platforma zakupowa

Prezes Maciej Libiszewski w pielgrzymce do Sanktuarium w Łagiewnikach

10 września do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy. W uroczystościach wieńczących to wydarzenie wzięli udział m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, p.o. prezesa UTK Ignacy Góra, prezes Zarządu PKP S.A. Mirosław Pawłowski oraz Prezes Zarządu PKP CARGO Maciej Libiszewski. Przybyli także liczni pracownicy Spółki PKP CARGO.

Myślą przewodnią tegorocznego pielgrzymowania było wezwanie: „Ze św. Janem Pawłem II do Źródła Miłosierdzia”. Pielgrzymka kolejarzy rozpoczęła się od nawiedzenia Centrum św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, gdzie pielgrzymi przeszli przez Bramę Miłosierdzia i modlili się przy relikwiach św. Jana Pawła II. Następnie odbyło się procesyjne przejście do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i nabożeństwo Drogi krzyżowej. W południe w bazylice Bożego Miłosierdzia rozpoczęła się uroczysta koncelebrowana Eucharystia z udziałem duszpasterzy kolejarzy. Pielgrzymi modlili się o miłosierdzie Boże dla Polski i świata, zachowanie bogatych tradycji narodowych i religijnych rodaków, a także o jedność i zgodę w Ojczyźnie, w rodzinach oraz o pomyślność kolei. Uczestnicy pielgrzymki nawiedzili również kaplicę z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, której powierzyli także osobiste intencje. Pielgrzymkę zakończyła modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (15.00) i Koronka do Miłosierdzia Bożego.