Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO

Publikujemy ogłoszenie Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. dotyczące wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie