Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych, Członka Zarządu ds. Handlowych oraz Członka Zarządu ds. Operacyjnych

W dniu 08 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na trzech Członków Zarządu PKP CARGO S.A. Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone w okresie dwóch miesięcy (luty, marzec) br.

W czwartek (11 lutego br.) na stronie internetowej Spółki i w prasie ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko trzech Członków Zarządu, w którym określone są wymagania i warunki rekrutacji kandydatów.

Wyłonieni w ramach postępowania będą:

Kandydaci na stanowisko zobowiązani są spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze finansowym w branży kolejowej
 • doświadczenie w branży transportu
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • znajomość zagadnień wskazanych w odniesieniu do Członka Zarządu
 • znajomość standardów rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
 • wiedzę w zakresie oceny projektów inwestycyjnych
 • znajomość zasad audytu i kontroli finansowej spółki
 • wiedzę z zakresu nadzoru właścicielskiego
 • oświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym na rynku międzynarodowym (jako dodatkowy atut)

Kandydaci na stanowisko zobowiązani są spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w obszarze handlowym w branży transportu kolejowego
 • doświadczenie w branży transportu
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • wiedzę z zakresu analizy rynku i konkurencji
 • wiedzę i umiejętności z zakresu sprzedaży
 • wiedzę i doświadczenie z zakresu marketingu i handlu
 • wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania jakością, (znajomość systemów spełniających normę ISO stanowi dodatkowy atut)

Kandydaci na stanowisko zobowiązani są spełniać następujące kryteria:

 • posiadać wykształcenie wyższe
 • co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w obszarze operacyjnym w branży transportu kolejowego
 • korzystać z pełni praw publicznych
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych

Preferowani będą kandydaci posiadający:

 • wiedzę z zakresu utrzymania pojazdów kolejowych
 • wiedzę z zakresu eksploatacji pojazdów kolejowych
 • wiedzę z zakresu logistyki łańcucha dostaw
 • wiedzę z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających
 • wiedzę z zakresu nadzoru właścicielskiego
 • doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych, w tym na rynku międzynarodowym (jako dodatkowy atut):
  • -obszar handlowy
  • -obszar utrzymaniowy i eksploatacyjny pojazdów kolejowych
  • -obszar wspomagający logistykę łańcucha dostaw

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 marca br. o godz. 10.00. Miejscem składania zgłoszeń jest siedziba doradcy rekrutacyjnego.

Kandydaci, którzy zostaną dopuszczeniu do postępowania zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, które  odbędą się w dwóch turach 21-23 marca br. oraz 30-31 marca br.

 

Ogłoszenie – plik do pobrania (jak w załączeniu).

Załączniki