Platforma zakupowa

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.; Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

RADA NADZORCZA PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 14 ust. 6 Statutu PKP CARGO S.A. Rada Nadzorcza
PKP CARGO S.A. ogłasza, że zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A.

Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.    

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na powyżej wskazane stanowiska w Zarządzie PKP CARGO S.A. znajdują się w załączniku „PKP CARGO_ Postepowanie Kwalifikacyjne”.