Platforma zakupowa

Porozumienie ze związkami zawodowymi – bez zmiany wynagrodzeń w PKP CARGO

W środę 22 czerwca Zarząd PKP CARGO porozumiał się ze stroną społeczną w kwestii postulowanej przez nią zmiany wynagrodzeń. Obie strony zgodziły się na odroczenie do końca 2016 roku terminu zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy.

Po zapoznaniu się z wynikami Grupy PKP CARGO za IV kwartał 2015 roku i I kwartał 2016 roku związki zawodowe przystały na przesunięcie terminu decyzji dotyczącej ewentualnej zmiany wynagrodzeń do końca grudnia 2016 roku. Decyzja ta będzie zależeć od wyników PKP CARGO oraz sytuacji na rynku towarowych przewozów kolejowych.

– W trosce o dobrą kondycję spółki, wspólnie ze stroną społeczną wypracowaliśmy rozwiązanie gwarantujące stabilne funkcjonowanie PKP CARGO – mówi Maciej Libiszewski, Prezes Zarządu PKP CARGO.

Obecne porozumienie to kontynuacja dialogu ze stroną społeczną z marca 2016 roku. Wtedy Zarząd PKP CARGO i związki zawodowe zawrarli do końca czerwca 2016 roku porozumienie w zakresie wprowadzania zmian warunków wynagradzania w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników.