Platforma zakupowa

Ponad 5 mld zł przychodów Grupy PKP CARGO w 2018 r.

Przychody Grupy PKP CARGO w 2018 roku przekroczyły 5 mld zł. EBITDA to 907 mln zł, a zysk netto sięgnął niemal 184 mln zł. To wyniki znacznie lepsze niż w 2017 roku.

Takie są szacunkowe dane finansowe Grupy PKP CARGO za 2018 rok. W poprzednim roku przychody operacyjne wyniosły 5237,5 mln zł, co oznacza wzrost o około 500 mln w stosunku do 2017 roku
(4739 mln zł). Tak wysokich przychodów PKP CARGO nie uzyskało od momentu wejścia na warszawską giełdę w 2013, a zostały one osiągnięte głównie dzięki przewiezieniu blisko 122 mln ton ładunków.

Bardzo dobre są także inne wskaźniki. Nakłady inwestycyjne w 2018 roku przekroczyły 894 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Grupa PKP CARGO wydała na inwestycje 562 mln zł. Roczny wzrost sięgnął więc 59 proc. EBITDA wyniosła 907 mln zł i była nawet o 2 mln zł wyższa niż wcześniejsze prognozy. W 2017 roku EBITDA miała wartość 702 mln zł, tak więc wzrosła o ponad 29 proc. Natomiast zysk operacyjny (EBIT) sięgnął kwoty 277,6 mln zł, podczas gdy w 2017 roku wyniósł 155 mln zł, czyli wzrósł o prawie 79 proc.

Odnotowany został ponadto bardzo wysoki – o 124 proc. – wzrost wyniku netto: z około 82 mln zł w 2017 roku do prawie 184 mln zł w 2018 roku. – Wstępnie potwierdzają się nasze oczekiwania dotyczące wyników finansowych Grupy PKP CARGO. Umocniliśmy się też na pozycji lidera przewozów kolejowych w Polsce i podnieśliśmy wiarygodność wobec rynku i akcjonariuszy – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Prezentowane dane uwzględniają odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w wysokości 51,2 mln zł. Chcielibyśmy też zastrzec, że dane finansowe Grupy PKP CARGO mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną zaprezentowane w raporcie za 2018 rok, który opublikujemy
21 marca br.