Platforma zakupowa

PKP Intercity solidarne z PKP CARGO – List intencyjny w sprawie zatrudniania pracowników

PKP INTERCITY S.A. oraz PKP CARGO S.A. podpisały List Intencyjny w sprawie zatrudnienia pracowników PKP CARGO. Program będzie realizowany w drugiej połowie 2024 roku, obejmie do 400 osób i będzie dotyczyć stanowisk związanych z obsługą procesu przewozowego czy utrzymaniem i naprawą taboru.

Program zatrudniania pracowników PKP CARGO S.A. przez PKP Intercity będzie realizowany od lipca br. W najbliższych miesiącach będą oni mogli wziąć udział w rekrutacjach na stanowiska związane z obsługą procesu przewozowego czy utrzymaniem i naprawą taboru. Zatrudnienie w PKP Intercity znajdą również drużyny trakcyjne. Nowy pracodawca zapewni stabilne warunki pracy w swoich zakładach zlokalizowanych w Krakowie (Zakład Południowy), Poznaniu (Zakład Zachodni), Gdyni (Zakład Północny), a także w Warszawie (Zakład Centralny).

Podpisany list intencyjny i plany współpracy PKP CARGO z PKP Intercity to kolejny dowód na to, jaki mamy plan na Grupę PKP. Przede wszystkim zależy nam na współpracy i jak najlepszym wykorzystaniu zasobów oraz wiedzy i doświadczeniu pracowników holdingu. To bardzo istotne zarówno w kontekście odbudowy pozycji PKP CARGO i możliwości rozwijania tej spółki, jaki i działalności Grupy PKP na krajowym i europejskim rynku konkurencyjnym

Alan Beroud Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. i Grupy PKP

To już kolejny list intencyjny, jaki podpisujemy w celu zagwarantowania miejsc pracy dla pracowników naszej Spółki, jeśli nie będzie dla nich u nas pracy przewozowej. Warto zwrócić uwagę, że dzięki synergii podmiotów, z którymi podpisujemy listy intencyjne, nasi pracownicy będą mogli kontynuować pracę w zawodzie, po zrealizowaniu niezbędnych szkoleń. Już teraz oferujemy rzeczywiste gwarancje zatrudnienia dla 700 osób – czyli 5% załogi PKP CARGO S.A. Planujemy kolejne takie programy wspierające zatrudnienie naszych pracowników i umożliwiające im nieprzerwaną, dalszą karierę zawodową w niekonkurencyjnych podmiotach

dr Marcin Wojewódka p.o. Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

Naszym celem, jako narodowego przewoźnika kolejowego, jest zapewnienie pasażerom dogodnych połączeń, komfortowych pociągów i bezpiecznych podróży. Możemy go osiągać dzięki profesjonalnej, kompetentnej i zaangażowanej załodze PKP Intercity. Dołączenie do niej dotychczasowych doświadczonych pracowników PKP CARGO przyczyni się do realizacji naszych zadań. Program wsparcia zatrudnienia dla nich jest wyrazem troski o polską kolej, potwierdzeniem skutecznej współpracy w ramach Grupy PKP na rzecz podróżnych oraz wyrazem społecznej odpowiedzialności spółek, które podpisały list intencyjny

Janusz Malinowski Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

PKP Intercity to największy polski pasażerski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie zapewniając mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości dostępność komunikacyjną. Przewoźnik dąży do tego, by oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży i intensywnie rozwija ofertę dla pasażerów chcąc zwiększyć liczbę dostępnych miejsc w  pociągach, by kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru.