Platforma zakupowa

PKP CARGO zwiększa terminal w Poznaniu Franowie o 40 proc., powstanie Intermodalne Centrum Logistyczne

Ze względu na duże zainteresowanie terminalem intermodalnym w Poznaniu Franowie PKP CARGO zdecydowało o jego powiększeniu – zaledwie po roku od rozpoczęcia funkcjonowania. W wyniku rozbudowy pojemność składowania terminalu zwiększy się o blisko 40 proc. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2015 roku. Terminal stanowi element przyszłego Intermodalnego Centrum Logistycznego w Poznaniu.

Rozbudowa terminala w Poznaniu Franowie obejmie przede wszystkim budowę nowego placu manewrowo-składowego o powierzchni 8,4 tys. metrów kwadratowych. Dzięki temu obszar składowania zwiększy się z obecnych 1280 TEU do 1760 TEU. Dla poprawienia funkcjonalności terminala zostanie dodatkowo przeprowadzona modernizacja i przebudowa układu dróg dojazdowych. Podobnie jak poprzedni etap inwestycji, rozbudowa będzie współfinansowana w 50 proc. ze środków UE. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5,8 mln zł. Umowa obejmująca współfinansowanie dodatkowych prac została podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych już podpisana. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Roboty budowlane ruszą wczesną wiosną i zostaną zakończone w listopadzie 2015 roku. Nowy plac i droga będą funkcjonować od grudnia.

– Udział segmentu intermodalnego w kolejowych przewozach towarowych z roku na rok rośnie. To szansa dla kolei. Wykorzystując potencjał intermodalu, inwestujemy w infrastrukturę i tabor. To umocni nas na pozycji lidera przewozów kontenerowych w Polsce, pozwoli na jeszcze lepszą obsługę klientów. Wraz ze wzrostem średniej prędkości handlowej na polskich torach zwiększy się ilość przewożonych koleją towarów. Intermodal będzie się dynamicznie rozwijał, a my jesteśmy gotowi, żeby ten wzrost wykorzystać  – mówi Jacek Neska, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Poznański terminal jest obsługiwany przez CARGOSPED, spółkę z Grupy PKP CARGO wyspecjalizowaną w transporcie intermodalnym. W pierwszym roku funkcjonowania terminal realizuje stałe, regularne połączenia z portami w Gdańsku i Gdyni. Są to tzw. pociągi operatorskie. Wykonywana na terenie terminalu praca przeładunkowa wynosi około 800 TEU tygodniowo. Docelowo planowana ilość prac przeładunkowych w terminalu ulegnie podwojeniu.

O terminalu Poznań Franowo

Terminal w Poznaniu Franowie dysponuje nowoczesną infrastrukturą: frontem przeładunkowym w postaci dwóch torów o długości 600 metrów każdy, przy łącznej długości 1570 metrów bieżących układu torowego oraz placem manewrowo-składowym o powierzchni 21,1 tys. metrów kwadratowych. W ramach inwestycji w 2013 roku wybudowano drogę dojazdową, infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, i wodnokanalizacyjną oraz stanowisko do tankowania samojezdnych urządzeń przeładunkowych. Terminal dysponuje pięcioma urządzeniami przeładunkowymi typu reach stacker z możliwością prowadzenia przeładunku kontenerów oraz naczep wymiennych. Dla usprawnienia dojazdu do terminala od strony miasta PKP CARGO wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu wybudowały nowe skrzyżowanie oraz fragment drogi. Dzięki temu w pełni zabezpieczono ruch pojazdów ciężarowych obsługujących obiekt.

Poznański terminal PKP CARGO jest ważnym punktem na kolejowej mapie Polski – przez stację Poznań Franowo muszą przejechać wszystkie rozrządzane pociągi przewożące towary z Europy Zachodniej do centralnej części kraju oraz dalej na wschód. Ze względu na dogodne położenie terminala Poznań Franowo, jego wykorzystanie skraca czas przeładunku o kilka godzin w stosunku do konkurencyjnych terminali działających w pobliżu Poznania.

Udział PKP CARGO w przewozach intermodalnych w Polsce

PKP CARGO jest liderem w segmencie przewozów intermodalnych w Polsce, z blisko 48-proc. udziałem w przewozach intermodalnych koleją w Polsce pod względem przewiezionej masy i 52-proc. pod względem wykonanej pracy przewozowej. PKP CARGO stale zwiększa swoje możliwości w obszarze intermodalu – oprócz inwestycji infrastrukturalnych, w 2013 roku kupiło 330 nowych wagonów do przewozów kontenerów, a w styczniu tego roku ogłosiło przetarg na zakup 20 nowych lokomotyw wielosystemowych do obsługi połączeń intermodalnych za granicą. PKP CARGO dysponuje własną infrastrukturą pozwalającą na składowanie, magazynowanie i przeładunek towarów na placach i terminalach kontenerowych. Łącznie możliwości składowania terminali PKP CARGO wynoszą około 11 500 TEU, a maksymalna techniczna zdolność przeładunkowa to blisko 890 000 TEU rocznie.

O transporcie intermodalnym

Transport intermodalny to przewóz ładunków z wykorzystaniem jednej jednostki ładunkowej za pośrednictwem różnych rodzajów transportu. Jego zaletą jest brak konieczności przeładunku towarów w trakcie zmiany środków transportu – przeładunkowi podlega cała jednostka ładunkowa, np. kontener, co usprawnia i przyśpiesza przewóz. Od 2004 roku średnioroczny wzrost wielkości pracy przewozowej kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce wynosił prawie 15 proc., i z wyjątkiem Litwy był najwyższy spośród państw regionu. Pod względem udziału w rynku mierzonego pracą przewozową kolejowe przewozy intermodalne urosły z około 2 proc. w 2004 roku do ponad 6 proc. w 2013 roku.